Hertoghs advocaten is al vele jaren gespecialiseerd in het behandelen van conflicten met de Belastingdienst. Dat geldt ook voor de behandeling van fiscale strafzaken (FIOD-ECD) en aanverwante gelegenheden. 

De advocaat-belastingdeskundige onderscheidt zich van de belastingadviseur door juist te doen wat de adviseur niet doet: hij procedeert en geeft geen belastingadviezen. Hij verschijnt op het toneel zodra de problemen tussen fiscale overheid en belastingplichtige niet meer opgelost kunnen worden. Een treffend voorbeeld is een onverwacht bezoek van de FIOD. De cliënt en/of zijn adviseur heeft dan dringend behoefte aan een gespecialiseerde verdediging. Hiertoe is de advocaat-belastingkundige bij uitstek geëquipeerd.

"For the worst case, the best scenario!"


De aard van de praktijk brengt met zich mee dat de fiscale advocaat een ruime ervaring heeft in het voeren van tal van procedures - fiscale, straf-, bestuursrechtelijke procedures - welke desnoods tot aan de Hoge Raad worden gevoerd. Een goed pleidooi geldt hierbij min of meer als 'finest hour' van de advocaat. Dit betekent overigens niet dat primair wordt ingezet op het voeren van langdurige procedures dan wel het pleiten op openbare strafzitting. Het kan veel voldoening geven indien de advocaat erin slaagt binnen dit krachtenveld een gunstig compromis in de wacht te slepen.

Meer informatie?

For the worst case the best scenario

“Een van de mooie dingen bij Hertoghs was dat je als stagiair vanaf het eerste moment als volwaardig kantoorgenoot meedraait binnen deze praktijk.”

 

Inderdaad delen wij graag onze passie met gemotiveerde en getalenteerde Masterstudenten belasting- en/of strafrecht. Tijdens een stage van 4 weken bieden wij je de kans om onder de hoede van een coach kennis te maken met een gespecialiseerd kantoor als het onze. Zo zul je een bijdrage leveren aan het oplossen van juridische uitdagingen en aanschuiven bij de wekelijkse vaklunch en het maandelijks EP (Education Permanente). Natuurlijk ga je ook mee naar een gesprek met een cliënt, de Belastingdienst of een zitting. Zoals een stagiair het verwoordt:

“Tijdens een stage bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen krijg je enerzijds veel juridisch-inhoudelijke ervaring mee, anderzijds heeft de menselijke kant van de advocatuur ook de aandacht. Het is bijzonder om na dagen lang een dossier te hebben doorgespit, in de Rechtbank de persoon achter dat dossier te ontmoeten. Je wordt je direct bewust van de impact die een procedure op de cliënt kan hebben. Deze betrokkenheid bij de cliënt motiveert om hard te werken en het onderste uit de kan te halen. Ook als stagiair merk je dit al snel. Dit is één van de punten die een stage bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen uniek maakt.”

 

Het doel is uiteraard om je de kans te bieden de reeds opgedane kennis toe te passen en aan te vullen met praktijkervaring. Ook de sociale aspecten van het kantoorleven worden hierin niet vergeten:

 

“Ik werd zoveel mogelijk betrokken bij alle werkgerelateerde en gelukkig ook niet-werkgerelateerde activiteiten. Naar mijn mening heb ik een goed beeld gekregen van de facetten die de fiscale advocatuur te bieden heeft, maar ook wat Hertoghs als kantoor te bieden heeft.”