Partners


Ad Informandum wordt gesteund door diverse vooraanstaande advocatenkantoren. Zij dragen bij aan de beleving van onze vereniging en maken de diverse activiteiten die Ad Informandum organiseert mogelijk. De sponsor- en promotiecommissie benadert kantoren en bedrijven met de vraag of deze geïnteresseerd zijn in het sponsoren van Ad Informandum en is verantwoordelijk voor het opstellen van de sponsorpakketten waarmee bedrijven worden benaderd. Tevens is deze commissie verantwoordelijke voor de promotie van onze vereniging.  

De sponsor- en promotiecommissie staat onder leiding van de fiscus.

 

 Bekijk hieronder de kantoren die een cruciale rol spelen binnen de vereniging. Door op het kantoor te klikken krijg je meer informatie.