Medezeggenschap


Binnen het departement Rechtsgeleerdheid zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief. 

 

Faculteitsraad

 

Zo heb je de Faculteitsraad, die zich bezighoudt met beslissingen met betrekking tot onderwijs en onderzoek. De Faculteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden, waarvan de studentleden jaarlijks worden gekozen. De raad adviseert het bestuur van de faculteit gevraagd en ongevraagd, en heeft op enkele belangrijke onderwerpen instemming.

 

 

Opleidingscommissie

 

Verder zijn er twee Opleidingscommissies, voor zowel de Bachelor als de Master. Ook deze organen bestaan voor de helft uit studenten en de andere helft uit personeelsleden. De Opleidingscommissies zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Deze Opleidingscommissies brengen eveneens gevraagd en ongevraagd advies uit over verschillende onderwerpen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling (OER). De opleidingscommissies maken hierbij onder andere gebruik van cursusevaluaties die na iedere cursus door studenten dienen te worden ingevuld. Het heeft dus zeker nut om deze evaluaties in te vullen!

 

Heb je een klacht of suggestie over cursussen, faciliteiten of andere onderwijs gerelateerde onderwerpen, neem dan contact op met een van de bovengenoemde organen.

ocbachelor.rechten@uu.nl of ocmasters.rechten@uu.nl 

 

Wil jij nou zelf invloed uitoefenen en meedenken over belangrijke onderwerpen? Jaarlijks is er bij beide organenplek voor betrokken studenten. Voor meer informatie kan je de website van de Universiteit raadplegen.