Het XXXIVste bestuur

Dit jaar is het aan het XXXIVe bestuur om de leden door een mooi studiejaar te leiden.

 

Voorgaande Besturen  

Wil je zien wie in de voorgaande jaren deel uitmaakten van het bestuur? Klik dan hier.Praeses | Paula Oldhoff

Algemene leiding.

M praeses@adinformandum.nl

 

Ab Actis | Chelsey Delpeche

Beheren ledenbestand, beheren (elektronische) post, aanspreekpunt leden en Ad Informatie.

info@adinformandum.nl

 

Fiscus | Laura van Bavel

Financiën en acquisitie.

M fiscus@adinformandum.nl

 

Commissaris Extern | Bastian van Erk

Organisatie symposia, alumnibeleid en carrièredag.

commextern@adinformandum.nl

 

Commissaris Intern | Delilah Migchelsen

Organisatie excursies, pleittrainingen en

-competitie.

commintern@adinformandum.nl

 

Commissaris Sociale Activiteiten | Hugo Vuyk

Organisatie ledenborrels, kroegcolleges en buitenlandreizen.

commsociaal@adinformandum.nl