Het XXXVste bestuur

Dit jaar is het aan het XXXVste bestuur om de leden door een mooi studiejaar te leiden.

 

Voorgaande Besturen  

Wil je zien wie in de voorgaande jaren deel uitmaakten van het bestuur? Klik dan hier.Praeses | Natasha Welling 

 

Algemene leiding.

 

M praeses@adinformandum.nl

 

Ab Actis | Tonya Baranov

 

Beheren ledenbestand, beheren (elektronische) post, aanspreekpunt leden en Ad Informatie.

 

info@adinformandum.nl

 

Fiscus | Maud Ribbert

 

Financiën en acquisitie.

 

M fiscus@adinformandum.nl

 

Commissaris Extern | Martijn Vos

 

Organisatie symposia, alumnibeleid en carrièredag.

 

commextern@adinformandum.nl

 

Commissaris Intern | Lotte Wolf

 

Organisatie excursies, pleittrainingen en pleitcompetitie.

 

commintern@adinformandum.nl

 

Commissaris Sociale Activiteiten | Nienke Huisman

 

Organisatie ledenborrels, kroegcolleges en buitenlandreizen.

 

commsociaal@adinformandum.nl

 

 

 

 

 

Commissaris Lustrum | Jitske Kranendonk

 

Organisatie lustrumactiviteiten, thema 'RAAK'. 

 

commlustrum@adinformandum.nl