Geschiedenis


W. P. J. Pompe
W. P. J. Pompe

Sinds 1985 biedt de aan het Willem Pompe Instituut verbonden studievereniging Ad Informandum haar leden een breed scala aan activiteiten op het gebied van Strafrecht en Criminologie aan.

De combinatie van deze disciplines is geen toevalligheid, maar vindt haar oorsprong in het in 1934 door Hoogleraar mr. Willem Pompe opgerichte Criminologische Instituut.

In samenwerking met criminoloog G. Th. Kempe en forensisch psychiater P.A.H. Baan ontstond een nieuwe stroming binnen het strafrecht, die later bekend zou komen te staan als de Utrechtse School. Deze multidisciplinaire benadering beoogde een bredere visie op de persoon van de dader te ontwikkelen waarbij het, zoals dhr. C. Kelk mooi verwoordde, ging om de onderlinge 'ontmoeting' tussen strafwetenschappers en strafrechttoepassers met de delinquent om zo de mens van de delinquent in al zijn aspecten binnen het strafrecht tot zijn gelding te laten komen.

Sinds de oprichting van onze vereniging in 1985 is Ad Informandum gestaag gegroeid en telt nu meer dan 500 leden.

Met de ontmoeting tussen studenten, strafwetenschappers en de praktijk als uitgangspunt organiseren wij met toewijding op een toegankelijk, maar inhoudelijk hoog niveau de beste activiteiten voor onze leden.

Met bezoeken aan penitentiaire inrichtingen, rechtbanken in binnen- én buitenland, kroegcolleges, pleittrainingen, symposia en studiereizen laten we strafrecht en criminologie tot leven komen en voegen wij, zoals onze naam het al zegt, iets toe aan de studententijd van onze leden.