Excursiecommissie

De excursiecommissie organiseert  interessante, leerzame en/of spannende excursies. Zo zijn de afgelopen tijd onder andere bezoeken gebracht aan de P.I. Nieuwegein, de politieacademie, de patholoog anatoom en het International Criminal Court. De commissieleden bedenken, organiseren en begeleiden onder leiding van de Commissaris Intern de excursies.


De excursiecommissie van het studiejaar 2016-2017 bestaat uit:

  • Romy Reemer
  • Anneclaire Jongenotter