Beschermheer 


De in 2014 tot Patronus Aeternus uitgeroepen prof. mr. Constantijn Kelk stond Ad Informandum ruim 25 jaar met buitengewone inzet bij en gaf op onmisbare wijze vorm aan onze vereniging van nu. Prof. Mr. Kelk (1943) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1978 onder leiding van A.A.G. Peters op het proefschrift 'Recht voor gedetineerden' waarna hij zich in 1980 als hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht aan het Willem Pompe Instituut verbond. 

In samenwerking met dhr. Jörg en dhr. Klip schreef dhr. Kelk het voor veel eerstejaars studenten bekende studieboek 'Strafrecht met mate', dat tot op heden nog steeds gebruikt wordt. Andere bekende publicaties zijn onder andere: 'Afgeschreven', 'De menselijke verantwoordelijkheid in het Strafrecht' en 'Nederlands detentierecht'. Ondanks dat dhr. Kelk sinds 2008 met emiraat is vertrokken verschijnen er nog altijd vele publicaties van zijn hand, onder andere in samenwerking met onze nieuwe beschermheer hoogleraar Ferry de Jong.

Ferry de Jong studeerde Nederlands recht en Scandinavische taal- en letterkunde (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 promoveerde De Jong op het proefschrift Daad-Schuld: Bijdrage aan een strafrechtelijke handelingsleer met bijzondere aandacht voor de normativering van het delictsbestanddeel culpa. Naast docent straf(proces)recht is De Jong kernlid van Stichting Mens en Strafrecht én bestuurslid bij het samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Midden-Nederland en het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Prof. mr. C. Kelk                    en              Prof. dr. F. de Jong
Prof. mr. C. Kelk en Prof. dr. F. de Jong