Het bestuur van Ad Informandum organiseert tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De eerste is de zogenaamde 'wissel ALV' waarin het oude gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd wordt. Tevens evalueren de oud-bestuursleden in deze vergadering hun bestuursperiode en geven de nieuwe bestuursleden aan wat hun doelen zijn voor het komende jaar. Tijdens de tweede ALV, de 'halfjaarlijkse ALV', wordt er een nieuwe kascommissie ingesteld, worden de eerste bestuursmaanden geëavalueerd en blikken de bestuursleden vooruit op de rest van het jaar. Tijdens beide vergaderingen zijn alle leden van harte welkom. 

 

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op 15 maart 2018.

Download
Notulen ALV 14 september 2017.pdf
Adobe Acrobat document 229.7 KB
Download
Notulen ALV 15 maart 2018.pdf
Adobe Acrobat document 199.6 KB