De vereniging


Ad Informandum is dé studievereniging voor strafrecht en criminologie van Utrecht. Wij zijn als studievereniging verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht en hebben de eer om prof. dr. Ferry de Jong onze beschermheer te mogen noemen.

De geschiedenis van Ad Informandum begint in 1985. Sindsdien is Ad Informandum gestaag gegroeid: zij telt nu ruim 300 leden en maar liefst acht commissies. Zij wordt geleid door het XXXVIIe bestuur en krijgt hierbij hulp van de Raad van Advies. Als doelstelling hebben wij de Utrechtse rechtenstudent kennis te laten maken met de praktijk van het strafrecht en de criminologie. Middels onze vele verschillende activiteiten pogen wij voor de rechtenstudent een optimale koppeling tussen de theorie en de praktijk te bewerkstelligen. Dit alles met maar één reden: nog meer belangstelling opwekken voor criminologie en het meest integrerende deelgebied van ons rechtssysteem; het strafrecht.