Driehoekslezing


Ad Informandum organiseert jaarlijks in samenwerking met het Molengraaff Dispuut en Vevanos een driehoekslezing waarbij een overkoepelend thema centraal staat. Professionals uit de praktijk zullen vanuit drie verschillende invalshoeken ingaan op het centrale thema. Deze invalshoeken betreffen het strafrecht, het notarieel recht en het privaatrecht. Onderwerpen van voorgaande driehoekslezingen zijn onder andere vastgoedfraude, de Vestia-affaire en de Fortis zaak, de Blijleven-affaire en  Know Your Client. Het evenement vindt traditiegetrouw plaats in het Academiegebouw.

 

De driehoekslezing is een goed voorbeeld van het feit dat criminaliteit ook andere rechtsgebieden dan enkel het strafrecht kan behelzen, maar ook dat professionals uit verschillende rechtsgebieden tegen dezelfde problemen aan kunnen lopen. De multidisciplianire benadering helpt om kennis en ervaring uit verschillende rechtsgebieden te combineren. 

 

Afgelopen jaren is de driehoekslezing een groot succes gebleken! Zien we jou bij de volgende?