Afmeldbeleid

Hieronder volgt een statement van het XXVIIste bestuur der Ad Informandum inzake het afmeldbeleid. 


Beste leden,

Middels deze uiteenzetting wil het bestuur van Ad Informandum het beeld met betrekking tot de afmeldprocedures bij excursies en pleittrainingen toelichten.

De doelstelling van Ad Informandum is om studenten kennis te laten maken met de strafrechtspraktijk. De strafrechtelijk en/of criminologische excursies die Ad Informandum organiseert, vormen een zeer belangrijk middel om deze doelstelling na te streven. In de loop der jaren heeft Ad Informandum tal van goede contacten opgebouwd met onder meer het OM, verschillende strafrechtkantoren en verscheidene penitentiaire inrichtingen. in de meeste gevallen dient Ad INformandum van tevoren aan te geven hoeveel leden er zullen deelnemen aan een pleittraining of een excursie. 

De instanties die wij bezoeken, gaan uit van de informatie die wij aan hen hebben doorgegeven: zij rekenen dus op ons en verwachten dan ook dat wij met het aantal opgeven ledenaantal zullen verschijnen. Indien er minder leden verschijnen dan vooraf doorgegeven, kan dit tot vervelende situaties leiden die grote gevolgen kunnen hebben voor de vereniging. Het is daarom voor de vereniging van Ad Informant, (en haar leden) van groot belang dat de excursiecommissie ofwel de pleitcommissie tijdig op de hoogte wordt gesteld van afmeldingen.

Tot enkele jaren geleden bestond er geen duidelijkheid omtrent het afmelden voor excursies en pleittrainingen. Daarom heeft het XXVIIe bestuur van Ad Informandum besloten om het onderstaande (nieuwe) beleid voor het afmelden voor activiteiten van Ad Informandum te introduceren.

De uitgangspunten van het afmeldbeleid zijn als volgt:

  • Afmelden is mogelijk als dit méér dan 48 uur  van tevoren wordt doorgegeven aan de organiserende commissie;
  • Afmelden minder dan 48 uur van tevoren is mogelijk indien dit gebeurt met opgaaf van gegronde reden(en);
  • Leden die zonder afmelding afwezig zijn bij activiteiten, dan wel zich hebben afgemeld binnen 48 uur zonder gegronde redenen, zullen €5,- in rekening gebracht worden. 

Het bestuur van Ad Informandum vraagt jullie begrip voor dit beleid. Het is in ieders belang dat instanties ons willen blijven ontvangen en dat Ad Informandum ook in de toekomst goede contacten met de strafrechtspraktijk zal blijven onderhouden. Het bestuur van Ad Informandum hoopt dat toegelicht beleid zal voorkomen dat leden zich kort van tevoren afmelden voor een activiteit (of in het geheel niet komen opdagen).

Tot slot wil het bestuur je bedanken voor jouw deelname en betrokkenheid tijdens de afgelopen en hopelijk ook toekomstige activiteiten van Ad Informandum die door de excursiecommissie en pleitcommissie zijn georganiseerd! Indien je vragen hebt over het afmeldbeleid kun je altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@adinformandum.nl.

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens het XXXVIIe bestuur der Ad Informandum